* eTaiVe.Com as above, its not been changed forever
2014-04-14 11:46 · (0)
* Graham * eTaiVe.Com What are you on about ?
2014-04-14 11:57 (edited 2014-04-14 11:58 by Graham ) · (0)
* eTaiVe.Com * Graham Change is not her
first, then press the
luxuriant groves
themselves are
changed so that
2014-04-14 12:00 · (0)
* Graham * eTaiVe.Com ?? that makes no sense at all just use your own language so I can translate it
2014-04-14 12:04 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham I'm from Vietnam I knew little English only
2014-04-14 12:07 · (0)
* Graham * eTaiVe.Com So use Vietnamese !
Then I can translate it myself or a user that knows more English will explain it to me
2014-04-14 12:30 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham Ok! sao tôi đổi tên nick này mãi lại không được.
tôi đã thử nhiều cách nhưng không được
2014-04-14 12:44 · (1)
* Graham * eTaiVe.Com You change your "nick" in your account profile settings "Community name:"
the top setting and button is for the avatar image
To change "nick" you must use the "Change" button at the bottom of the page

Bạn thay đổi "nick" của bạn trong cài đặt cấu hình tài khoản của bạn "tên cộng đồng:" các thiết lập trên và nút là cho hình ảnh avatar Để thay đổi "nick" bạn phải sử dụng nút "Change" ở dưới cùng của trang
2014-04-14 13:15 · (-1)
* eTaiVe.Com * Graham tôi cũng làm như vậy mà. mà nó chứ báo như thế này

" * You are not allowed to change community message so often. Please try again in couple days.*"

mà lúc đầu tiên tôi chưa làm gì hết mà. sao không đổi được tên nick và ảnh avata
2014-04-14 13:22 · (0)
* SupAlpuket * eTaiVe.Com because you often change your name too
2014-04-14 13:32 · (0)

Online: Guests: 1