* eTaiVe.Com Dear all?
site cũa tôi mới tạo cách đây 3-4 tháng gì đó.
nhưng bây giờ tôi muốn site cũa tôi đậu được tên miền thì phải làm sao.
tôi nghe người ta nói là phải mất $5, thì $5 là bao nhiêu, tôi phải mất bao nhiêu tiền VND và làm sao tôi mới trã tiền được cho admin khi tôi không dùng paypa và các thẻ tín dụng admin cần chi trã cho admin.
Hết.
Ps: Ai dịch dùm cái.
Biết chút ít tiếng anh thôi.
2014-04-14 15:10 · (0)
* Graham * eTaiVe.Com Buying any upgrade for just one month will enable domain parking for that month.
allowing you to park up to 10 domains.
All domains parked during the upgrade period will remain parked after the upgrade has expired unless deleted by you.
New domains cannot be parked unless you buy another upgrade period.
Currently only paypal is accepted

Mua bất kỳ nâng cấp chỉ trong một tháng sẽ cho phép đậu xe miền với tháng đó.
cho phép bạn đậu lên đến 10 lĩnh vực.
Tất cả các lĩnh vực đậu trong thời gian nâng cấp sẽ vẫn đậu sau khi nâng cấp đã hết hạn, trừ khi bị xóa bởi bạn.
Lĩnh vực mới không thể được đậu, trừ khi bạn mua một thời gian nâng cấp.
Hiện nay chỉ có paypal được chấp nhận

$5=105,398.47 VND
2014-04-14 16:02 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham vậy $5 chỉ đậu được một tháng thôi sao.
:((
2014-04-15 01:29 · (0)

Online: Guests: 1