* tiaxgame Suggest more rapid
response function in
comment area. Add
home page area that
contains the updated
themes, editable
default language,
modify the Terminal
discretion, to modify
autonomously
comments, ...


Đề nghị thêm chức năng tra lời nhanh tại khu vực bình luận. Thêm khu vực trang chủ chứa các chủ đề cập nhật, cho phép chỉnh sửa ngôn ngữ mặc định, chỉnh sửa phần đầu cuối tùy ý, cho phép chỉnh sửa một cách chủ động các bình luận, ...
2014-03-02 02:40 · (1)
* tiaxgame Http://aichat.wap.sh
Http://aichat.wap.sh/forum
Quảng cáo xíu ^o^
2014-03-02 02:43 · (0)
* Godlike dear sir Graham.. please fix xtscript can't use to xt:forum.. i can't var or assign it to print, replace..
2014-03-02 02:51 (edited 2014-03-02 02:52 by Godlike ) · (0)
* tiaxgame không ai like à :((
@god dc ko!?
2014-03-02 02:52 · (0)
* tiaxgame * Godlike Nó dùng php và js như widget thì ko mod dc đâu :(
2014-03-02 02:54 · (1)
* Godlike đc gì cơ??
2014-03-02 02:55 · (0)
* tiaxgame * Godlike trả lời kid̉u trích dẫn này ức chế thạt >_<
2014-03-02 02:59 · (0)
* tiaxgame * Godlike sáng nay ms thấy nó fix quản lý cho smod và mod, dc 15p lại error :(
2014-03-02 03:01 · (0)
* Godlike có nút postreply ở phía trên cùng đó..
2014-03-02 03:03 · (0)
* Godlike nhìn cái này của Graham làm good nì.. http://forum-template.xtgem.com/index/__xt/moderator-markers/thread-osr2ak8om6guvx3i5181ut2cm8qo6iwxz3k5.html
2014-03-02 03:06 · (0)

Online: Guests: 1