* eTaiVe.Com site này cũa mình bị sus lâu rồi.
nhưng lúc đó mình không hiểu nguyên nhân gì và lúc đó mình cũng chỉ biết làm xtgem và cũng đang còn ngây thơ nên không biết nhắn tin cho admin xem site mình bị gì,
* bây giờ xtgem đã có forum và mình cũng biết đến forum này là nhờ các anh em trên mạng chỉ.
và mình muốn xin admin khôi phục lại giúp site và mình sẽ làm theo quy định cũa xtgem ạ. :) :(
2014-04-15 07:02 · (0)
* Graham no thats a completely different matter and will not be released
không thats một vấn đề hoàn toàn khác nhau và sẽ không được phát hành
2014-04-15 07:18 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham ma site cũa mình bị sao thế
2014-04-15 08:41 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham xin admin hãy khôi phục lại giúp mình :( :(
2014-04-15 13:10 · (0)
* Graham * eTaiVe.Com That one was suspended after a google report it will not be released
Một trong đó đã bị đình chỉ sau khi một báo cáo google nó sẽ không được phát hành
2014-04-15 13:55 · (0)
* eTaiVe.Com * Graham những lúc đó tôi không có vào site cũa tôi nên tôi không biết :(
* site cũa tôi bị đình chỉ bởi google hay là admin sus vậy
2014-04-15 14:06 · (0)
* tiaxgame * eTaiVe.Com bị khởi kiện bởi google, và đã bị đình chỉ do ban quản trị
2014-04-16 00:17 · (0)
* tuandepzai mô phặc.sử dụng tiếng anh đi bác
2014-04-22 14:17 · (0)
* tiaxgame * tuandepzai sorry! You can translate to english.
2014-04-22 23:42 · (0)

Online: Guests: 1