* huy3depzai Bqt và mọi người giúp với khi mình login vào xtgem để làm wap rất hay bị uot rất bực mình còn khi làm bên sextgem thì không bao giờ bị uot bqt và mọi người cho hỏi có cách nào để khắc phục ko
2014-07-15 02:07 · (0)

Online: Guests: 1