* grahams_second_account * eTaiVe.Com Yes you must wait between changes of "nick" 2 - 3 days this is to help prevent spam abuse by constantly changing your "nick"

Có bạn phải chờ giữa những thay đổi của "nick" 2 - 3 ngày này là để giúp ngăn chặn tình trạng lạm dụng thư rác bằng cách liên tục thay đổi "nick" của bạn
2014-04-14 13:37 · (0)

Online: Guests: 1